Kayıtlar

Türkiyedeki Çocuk Tiyatrosu

TİYATRO ÇOCUKLARIN CENNETİDİR GİRİŞ Sözün, hareketin, sesin, dilin ve görselliğin bir arada olduğu anlatım biçimi olan tiyatroyu ele aldım. Bunu yaparken konuyu dağıtmamak adına genel bağlamda Avrupa coğrafyası üzerinde tiyatro tarihine giriş yapmayı ve daha sonra da derin bir bağlamda Türk coğrafyası üzerinde tiyatro tarihinin gelişimini incelemeyi uygun buldum. Çalışmama çocuk tiyatrosu tanımı ile devam edip asıl konum olan çocuk tiyatrosu metinini ele aldım.Tiyatro üç kolda yürütülen bir anlaşmadır; metin, icracı ve seyirci. Bu üç unsur birbirine bağlıdır ve iç içe kavramlardır.Bu bakım çalışmamın içeriğinde çocuk ve yetişkin izleyicilerin tiyatro anlayışlarını biraz olsun karşılaştırmaya ve icracının kim olması gerektiği konusuna kısaca değinmeye özen gösterdim. Böylece çocuk tiyatrosunun özellikleri, şu an bulunduğu durumu, nasıl olması gerektiği, problem ve eksiklikleri, nitelikleri gibi pek çok konuyametin oluşturumu konusu üzerinden değinmeye çalıştım. TARİH İÇİNDE
Avrupa Coğrafya…